Про журнал

Назва журналу: «Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica»

Засновник: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25090-15030Р від 08.11.2021 р.

Вид видання: журнал (науковий)

Періодичність: 2-4/рік

Галузь науки: філологічні науки

Спеціальність: 35

Мова (мови) публікацій: українська, англійська, угорська, словацька

Мови анотацій: українська, англійська

Основні рубрики журналу:

Дослідження, оригінальні статті у галузі мовознавства

Дослідження, оригінальні статті у галузі літературознавства

Рецензії, відгуки

 

Контактні дані редакції:

90202, Закарпатська обл., Берегівський р-н, Берегівська ОТГ,
вул. І. Франка, буд. 14, корпус 2

  (3803141) 429 76

E-mail: aab-philologica@kmf.org.ua

Web: https://aab-philologica.kmf.uz.ua/

ISSN: 2786-6726 (Online), 2786-6718 (Print)

DOI журналу: 10.58423/2786-6726

Журнал індексується:

Основна тематика журналу:

«Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica» – це науковий журнал, заснований у 2021 році ЗВО «Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ».

Мета видання – висвітлювати та популяризувати сучасні наукові студії в царині української, угорської та іноземної філології, пропагувати наукові досягнення країни в галузі мовознавства та літературознавства.

На сторінках видання аналізуються актуальні проблеми різних галузей філології, новітні методи викладання мов та літератур світу.

У журналі висвітлюються актуальні питання української мови та літератури; угорської мови та літератури; мови та літератури зарубіжних країн; загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства; перекладознавства та міжкультурної комунікації; соціолінгвістики, мовної політики та мовного планування; порівняльного літературознавства тощо.

Редколегія видання здійснює незалежне рецензування – так зване «double blind review» всіх статей, що надходять до неї. Усі рукописи перевіряються на плагіат.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці.

Редакція наукового журналу «Acta Academiae Beregsasiesnis, Philologica» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей вчених, дослідників, викладачів закладів вищої освіти, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які займаються науковою діяльністю у сфері філологічних досліджень.

 

Політика відкритого доступу:

Журнал дотримується політики відкритого доступу (Open Access) підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального наукового та суспільного прогресу.

Після виходу друком чергового номера журналу, випуск розміщуються на веб-сторінці. Повнотекстовий доступ до попередніх випусків журналу представлений на офіційному сайті у розділі «Архів».

 

Авторські права та ліцензування:

Ліцензійні умови Creative Commons Attribution License International CC-BY гарантують збереження авторського права, а також права журналу «Acta Academiae Beregsasiesnis, Philologica» публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних та експериментальних досліджень, а також рецензії наукових видань.

Редакція журналу «Acta Academiae Beregsasiesnis, Philologica» має право розповсюджувати друковану та електронну версію статті, зокрема розміщувати на офіційному сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо.

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками використовувати (повністю або частково) матеріали, опубліковані в журналі «Acta Academiae Beregsasiesnis, Philologica»:

а) з освітньою метою;

б) для написання власних дисертацій і монографій;

в) для підготовки тез, доповідей конференцій, а також презентацій.

Після виходу друком та публікації повнотекстової електронної версії статті автори мають право розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного сайту журналу) на персональних вебресурсах усіх Авторів (вебсайти, блоги тощо); вебресурсах установ, де працюють Автори (включно з електронними інституційними репозитаріями); некомерційних ресурсах відкритого доступу.

Матеріали сайту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній чи друкарській) без попередньої письмової згоди Редакції.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або посилання на її електронну копію, що містяться на сайті журналу «Acta Academiae Beregsasiesnis, Philologica», обов’язкова.