Запозичення як спосіб номінації їжі та напоїв у центральноподільських говірках

Автор(и)

  • Інна Валентинівна Гороф’янюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-9836-8270
  • Владислав Володимирович Борищук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-1-102-113

Ключові слова:

українська діалектна мова, запозичення, тематична група лексики, центральноподільські говірки, назви їжі та напоїв

Анотація

У статті подано опис та систематизацію лексичних запозичень у центральноподільських говірках 10 н.пп. Вінницької та Хмельницької областей. Об’єктом студій є подільські говірки, адже ареал цей має високий евристичний потенціал для пізнання механізмів міжмовного контактування: Поділля розташоване на пограниччі різних держав, на межах земель різних народів, тут у різний час сходилися межі Київського, Волинського й Галицького князівств, татарських улусів, Литовського князівства, Польщі, Молдавії й Туреччини, Росії та Австрії. Предметом аналізу є назви їжі та напоїв. У проаналізованих діалектних матеріалах вдалося зафіксувати 98 лексем (17,8% від усіх номенів) на позначення їжі та напоїв, етимони яких сягають індоєвропейських, тюркських, кавказьких, фіно-угорських, китайсько-тибетських мов. Найбільше запозичень у тематичній групі назв їжі й напоїв центральноподільських говірок засвідчено з мов індоєвропейської мовної сім’ї. Найчастіше запозичені лексеми були зафіксовані з романської групи (41 номінативних одиниць (далі – н.о.)), зокрема з таких мов: французької (18 н.о.),  латинської (11 н.о.), італійської (8 н.о.), румунської (3 н.о.), іспанської (1 н.о.). Найменш представлена грецька мовна група, з якої було запозичено 6 н.о. Чимало запозичень (24 н.о.) засвідчено із слов’янських мов, зокрема з російської (12 н.о.), польської (11 н.о.) та чеської (1 н.о.) мов. Германська група мов, зокрема німецька (12 н.о.) та англійська (2 н.о.), також представлена різноманітними назвами на позначення їжі та напоїв у говірках Центрального Поділля. Менш популярними для запозичення назв їжі та напоїв у говірках Поділля були такі мовні сім’ї: тюрські (6 н.о.),  фіно-угорські (3 н.о.), кавказькі (3 н.о.) та китайсько-тибетські (1 н.о.). Встановлена генетична належність виявлених лексичних запозичень до певного мовного джерела зумовлена історичними, соціально-економічними, політичними й культурними чинниками розвитку Поділля. Перспективою дослідження іншомовних запозичень у говірках Поділля  в подальшому може стати аналіз ізолекс запозичень у подільському діалекті.

Біографії авторів

Інна Валентинівна Гороф’янюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, доцент. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доцент кафедри української мови

Владислав Володимирович Борищук, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

студент ІV курсу факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Посилання

Azarova Larysa – Lepko Hanna, 2010. Osnovni vyznachennia typiv nominatsii v suchasnomu movoznavstvi [Basic definitions of nomination types in modern linguistics]. Ridnyi krai [Homeland]1, s. 86–90 (in Ukrainian).

Horofianiuk Inna, 2020. Inshomovni zapozychennia v hovirkakh Tsentralnoho Podillia [Foreign language borrowings in the Central Podillya dialect]. DOUĂ DECENII de la înființarea specializării Limba și literatura ucraineană la Facultatea de Litere – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca * VOLUM ANIVERSAR * [TWO DECADES since the establishment of the Department of Ukrainian Language and Literature of the Faculty of Philology of the University named after Babesha-Boioi, Cluj-Napoca], m. Klush-Napoka (Rumuniia), s. 78–95 (in Ukrainian).

Hrytsevych Yurii – Levchuk Iryna, 2019. Tematychna hrupa nazv yizhi, napoiv ta kukhonnoho nachynnia u folklornykh tekstakh iz Zakhidnoho Polissia [Thematic group of names of food, drinks and kitchen utensils in folklore texts from Western Polissia]. Linhvostylistychni studii [Linguistic and stylistic studies]. Vyp. 11, s. 34–43 (in Ukrainian).

Gotsa Erika, 2009. Uhorski nasharuvannia sered nazv yizhi v ukrainskykh hovorakh Karpat [Hungarian layering among food names in the Ukrainian dialects of the Carpathians]. Upor. I. Sabadosh, O. Myholynets.Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva : zb. nauk. prats [Modern problems of linguistics and literary studies: coll. of science works]. Vyp. 13. Uzhhorod, s. 45–49 (in Ukrainian).

Zahnitko Nadiia, 2012. Skhidnostepovi nazvy krupiv i strav z nykh [Eastern steppe names of cereals and dishes made from them]. Linhvistyka [Linguistics] 2, s. 62–71 (in Ukrainian).

Oskyrko Oleksii, 2018. Nazvy yizhi ta napoiv u skhidnopodilskykh hovirkakh [Names of food and drinks in Eastern Podolian dialects]: avtoref. dys.…kand. filol. nauk : 10.02.01. Uman (in Ukrainian).

Pitsura Tetiana, 2012. Zapozychennia yak dzherelo zbahachennia pobutovoi leksyky ukrainskykh hovoriv Karpat [Borrowing as a source of enrichment of everyday vocabulary of the Ukrainian dialects of the Carpathians]. Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva : zbirnyk nauk. prats [Modern problems of linguistics and literary studies: collection of sciences. works]. Vyp.17. Uzhhorod, s. 45–50 (in Ukrainian).

Riznyk Vira, 2016. Nazvy yizhi ta kukhonnoho nachynnia v hovirkakh nadsiansko-naddnistrianskoho sumizhzhia [Names of food and kitchen utensils in the dialects of the Nadsyan-Transnistrian conjugation]: dys.…kand. filol. nauk : 10.02.01. Lviv, 2016. 370 s. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

2023-07-23

Номер

Розділ

Дослідження