Рецензування

Журнал є рецензованим (per reviewed).

Редколегія журналу, до складу якої входять провідні вітчизняні та закордонні вчені в галузі філології, здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, дотримуючись положень Закону України «Про авторське право і суміжні права». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

Редакційна колегія призначає двох незалежних рецензентів. Процедура рецензування та дотримання редакційної етики відповідає принципам, які декларовані у Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org/

Якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів забезпечується  щонайменше двома незалежними рецензентами, які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох наукових публікацій за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років.

Рецензенти отримують рукопис із забезпеченням анонімності особи автора (авторів) – це так зване «double blind review». Після завершення рецензування, рецензенти надсилають рецензії до редколегії журналу. Рецензії (із забезпеченням анонімності особи рецензента) надсилаються автору для доопрацювання публікації, відповідно до зауважень, пропозицій рецензентів.

Рукописи, що подані для публікації, зберігаються в редакції з копіями рецензій (із забезпеченням анонімності особи рецензента) 5 років (на електронному носії).

 

Академічна доброчесність:

Усі рукописи перевіряються через систему «UNICHEK» на виявлення можливого плагіату і самоплагіату.

Автор несе персональну відповідальність за порушення академічної доброчесності.