Редакційний штат

Редакційна колегія створена рішенням Вченої Ради Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ та призначена наказом ректора.

Редакційну колегію становлять особи, які здійснюють редагування (наукове, технічне) та підготовку матеріалів для журналу.

У складі редколегії затверджується головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний секретар, технічний редактор та редактори, що відповідають у тому числі, і за зміст сайту журналу.

Головними завданнями редколегії є забезпечення тематичної спрямованості видання, турбота про зміст кожного номера журналу, його відповідність профілю видання, високий якісний і науковий рівень та актуальність матеріалів.

Члени редколегії дають згоду на публікацію поточного номера наукового вісника.

Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за якісний рівень журналу в цілому та кожної публікації, організацію рецензування статей, функціонування сайту та дотримання наукової академічної доброчесності.

Основними принципами, на яких базується редакційна політика наукового видання, є:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);
  • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
  • суворе дотримання авторських прав та правил академічної доброчесності.

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Берегсасі Аніко Ференцівна, доктор наук з галузі мовознавства, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

 

НАУКОВО-РЕДАКЦІЙНА РАДА

Баняс Наталія Юліанівна, кандидат філологічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Барань Адальберт Бейлович, кандидат філологічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Барань Єлизавета Балажівна, доктор філософії з галузі мовознавства, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Бене Аттіла, доктор габілітований з галузі мовознавства, професор (Науковий Університет імені Ба́беша-Бо́йяї, Румунія)

Ванчо Ільдіко, доктор габілітований з галузі мовознавства, професор (Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Словаччина)

Газдаг Вільмош Вільмошович, доктор філософії з галузі мовознавства, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Густі Ілона Іштванівна, кандидат педагогічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Демецька Владислава Валентинівна, доктор філологічних наук, професор (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Дудич Катерина Іванівна, доктор філософії з галузі мовознавства (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Козмач Іштван, доктор габілітований з галузі мовознавства, професор (Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Словаччина)

Коллат Анна, доктор філософії з галузі мовознавства, професор (Університет в Маріборі, Словенія)

Контра Міклош, доктор наук з галузі мовознавства, професор (Реформатський університет імені Каролі Гашпара, Угорщина)

Леврінц Маріанна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Лехнер Ілона Густавівна, доктор філософії з галузі мовознавства (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Черничко Степан Степанович, доктор з гуманітарних наук з галузі мовознавства, професор (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Чонка Тетяна Степанівна, кандидат філологічних наук (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна)

Шитик Людмила Володимирівна, доктор філологічних наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)