Редакційний штат

Редакційна колегія створена рішенням Вченої Ради Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ та призначена наказом ректора.

Редакційну колегію становлять особи, які здійснюють редагування (наукове, технічне) та підготовку матеріалів для журналу.

У складі редколегії затверджується головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний секретар, технічний редактор та редактори, що відповідають у тому числі, і за зміст сайту журналу.

Головними завданнями редколегії є забезпечення тематичної спрямованості видання, турбота про зміст кожного номера журналу, його відповідність профілю видання, високий якісний і науковий рівень та актуальність матеріалів.

Члени редколегії дають згоду на публікацію поточного номера наукового вісника.

Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за якісний рівень журналу в цілому та кожної публікації, організацію рецензування статей, функціонування сайту та дотримання наукової академічної доброчесності.

Основними принципами, на яких базується редакційна політика наукового видання, є:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);
  • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
  • суворе дотримання авторських прав та правил академічної доброчесності.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Берегсасі Аніко Ференцівна, доктор наук з галузі мовознавства, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) beregszaszi.aniko@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6860-7579

 

НАУКОВО-РЕДАКЦІЙНА РАДА

Баняс Наталія Юліанівна, кандидат філологічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) banyasz.natalia@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6974-0790

Барань Адальберт Бейлович, кандидат філологічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) barany.bela@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9950-5601

Барань Єлизавета Балажівна, доктор філософії з галузі мовознавства, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) barany.erzsebet@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8395-5475

Бене Аттіла, доктор габілітований з галузі мовознавства, професор (Науковий Університет імені Ба́беша-Бо́йяї, Румунія) attilabe@yahoo.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6931-2999

Ванчо Ільдіко, доктор габілітований з галузі мовознавства, професор (Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Словаччина) ivanco@ukf.sk ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4915-4217

Газдаг Вільмош Вільмошович, доктор філософії з галузі мовознавства, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) gazdag.vilmos@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9331-2307

Густі Ілона Іштванівна, кандидат педагогічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) huszti.ilona@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8112

Демецька Владислава Валентинівна, доктор філологічних наук, професор (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) demetskaya.vladislava@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9902-7913

Дудич Катерина Іванівна, доктор філософії з галузі мовознавства (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) dudics.katalin@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1354-4421

Козмач Іштван, доктор габілітований з галузі мовознавства, професор (Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Словаччина) kozmacsistvan@gmail.com ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-4517-180X

Коллат Анна, доктор філософії з галузі мовознавства, професор (Університет в Маріборі, Словенія) anna.kollath@um.sl ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-1181-8038

Контра Міклош, доктор наук з галузі мовознавства, професор (Реформатський університет імені Каролі Гашпара, Угорщина) kontra.miklos@kre.hu ORCID: https://ORCID.org/0000-0001-9588-9575

Леврінц Маріанна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) lorinc.marianna@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2206-7113

Лехнер Ілона Густавівна, доктор філософії з галузі мовознавства (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) lechner.ilona@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7235-6506

Черничко Степан Степанович, доктор з гуманітарних наук з галузі мовознавства, професор (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) csernicsko.istvan@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4512-988X

Чонка Тетяна Степанівна, кандидат філологічних наук (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) chonka.tetyana@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5567-813X

Шитик Людмила Володимирівна, доктор філологічних наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) l_shytyk@ukr.net, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5941-672X

 

РЕДАКТОРИ

Барта Чілла, кандидат філологічних наук, доцент (Науковий університет імені Етвеша Лоранда, м. Будапешт, Угорщина) bartha.csilla@btk.elte.hu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6767-0816

Баті Сільвія, доктор філософії з галузі мовознавства (Університет Паннонія, м. Веспрем, Угорщина та Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) batyi.szilvia@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8186-3577

Борбель Ана, кандидат філологічних наук (Інститут мовознавства Науково-дослідного центру ім. Етвеша Лоранда, Угорщина) borbely.anna@nytud.hu ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4090-0516

Врабель Томаш, кандидат філологічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) vrabely.tamas@kmf.org.ua ORCID: https://ORCID.org/0000-0001-5837-5153

Гіреш-Ласлов Конелія, доктор філософії з галузі соціології (Науково-дослідний центр імені А. Годинки, Україна) hires.laszlo.kornelia@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6526-6489

Гнатик Каталін, доктор філософії з галузі педагогіки (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) hnatik.katalin@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4975-6266

Кейс Маргаріта Юріївна, кандидат історичних наук (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) kesz.margit@kmf.org.ua ORCID: https://ORCID.org/0000-0001-9738-2858

Кордонец Олександр, кандидат філологічних наук, доцент (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) kordonets.oleksandr@kmf.org.ua ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-4298-6096

Кормочі Золтан, доктор філософії з галузі мовознавства (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) karmacsi.zoltan@kmf.org.ua ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-1483-9750

Ладані Іштван, доктор філософії з галузі літературознавства (Університет Паннонія, м. Веспрем, Угорщина) ladanyi.istvan@mftk.uni-pannon.hu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8030-3962

Лехоцькі-Самаржжич Ана, доктор філософії з галузі мовознавства, професор (Університет Осієк, Хорватія) alehocki@ffos.hr ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-0615-5156

Маргітич Катерина, кандидат педагогічних наук (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) margitics.katalin@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4300-5939

Марку Аніта, доктор філософії з галузі мовознавства (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна та Католицький університет імені імені Кароля Естергазі, м. Егер, Угорщина) marku.anita@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8976-117X

Наврачіч Юдіт, доктор наук з галузі філології, професор (Університет Паннонія, м. Веспрем, Угорщина) navracsics.judit@mftk.uni-pannon.hu ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-8147-3023

Певсе Андрея Андріївна, кандидат педагогічних наук (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) pevse.andrea@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0564-2307

Сіладі Василь, доктор філософії з галузі педагогіки (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) szilagyi.laszlo@kmf.org.ua ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-9710-2286

Сотак Сільвія, доктор філософії з галузі мовознавства (Університет Метрополітен, м. Будапешт, Угорщина та Науково-дослідний інститут з галузі мовознавства імені Імре Шаму, м. Відень, Австрія) szotaksz@t-online.hu ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-3218-9525

Тодор Еріка Марія, доктор філософії з галузі мовознавства, професор (Науковий університет імені Сапіенція, м. Клуж, Румунія) todorerika@sapientia.siculorum.ro ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-2584-941X

Ференц Вікторія, доктор філософії з галузі мовознавства (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) ferenc.viktoria@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5849-204X

Фодор Катерина, доктор філософії з галузі педагогіки (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) fodor.katalin@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5086-0944

Чордаш Василь, доктор філософії з галузі літературознавства (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) csordas.laszlo@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6599-2683

 

ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ, ВЕРСТКА

Лібак Наталка, доцент  (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) libak.natalka@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0200-4668

Маді Габріелла, викладач (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) madi.gabriella@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4520-7932

Матей Рейка, викладач (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) mate-reka@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3598-4057

Товт-Орос Еніке, молодший науковий співробітник (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) toth-orosz.eniko@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8588-6626

Чурман-Пушкаш Аніко, викладач (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна) csurman.aniko@kmf.org.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8018-621X