Дьєнді Фабіан, доктор габілітований: Аспекти мови і роль сучасного вчителя на Закарпатті

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-1-189-195

Біографія автора

Аннамаріа Качур, Університет Паннонії

здобувач ступеня доктора філософії. Університет Паннонії, Докторська школа мультилінгвізму

Посилання

Falus Iván 1998. A pedagógus [The educator]. In: uő (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához [Didactics. Theoretical foundations for the acquisition of teaching]. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 79–102.

Falus Iván 2001. Pedagógus mesterség – pedagógiai tudás [The teacher's craft - pedagogical knowledge]. Iskolakultúra. 5(2). 21-28.

Fábián Gyöngyi 2021. A modern (nyelv)tanárszerep hazai aspektusairól [Some aspects of the modern (language) teacher role in Hungary]. Veszprém, Pannon Egyetem. 21.

Figula Erika 2000. A tanár - diák kapcsolatban szerepet játszó személyiségtulajdonságok [Personality traits that play a part in the teacher-student relationship]. Új Pedagógiai Szemle, 50(2), 76–81.

Fónai Mihány – Dusa Ágnes Réka 2014. A tanárok presztízsének és társadalmi státuszának változásai a kilencvenes és a kétezres években [Changes in the prestige and social status of teachers in the 1990s and 2000s]. Iskolakultúra, 24(6). 41-49.

Kálmán Orsolya 2013. A pedagógusjelöltek és pedagógusok nézetei – hazai kutatások nemzetközi kontextusban [Teacher candidates' and teachers' views - national research in an international context]. In: Új utak a pedagóguskutatásban. Tanulmánykötet Falus Iván tiszteletére. Eger, Líceum Kiadó. 81-104.

Lakoff, George – Mark Johnson 1980. Metaphors we live by. Chicago, University of Chicago Press.

Polónyi István – Tímár János 2006. A pedagógus probléma [The educator issue]. Új Pedagógiai Szemle, 56(4). 15-31.

Zsolnai József – Zsolnai László 1987. Mi a baj a pedagógiával [What is wrong with pedagogy]? Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Downloads

Опубліковано

2023-07-23