Захоплений таємницею та відчуженням

(Іштван Сіладі: Далеко за горизонтом)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2022-2-256-280

Ключові слова:

Іштван Сіладі, роман, ксенологія, літературознавство, культурологія

Анотація

Цей аналіз має на меті дослідити світ останнього роману Іштвана Сіладі «Далеко за горизонтом». Центральний діяч, Матяш Томпай-Вайта довірена особа Ференца Ракоці II. переживає падіння Куруцької війни за незалежність. На прохання Ракоці він починає писати свої спогади, але його доля затьмарена трагедією: його дружину обдурили з дому, у нього трапилася аварія на дорозі, лід був розірваний під санча­тами. Секрет обману та смерті дружини буде тримати Томпая в полоні до кінця роману. А після трагедії він стає незнайомцем у своєму оточенні, у першій частині свого будинку. Друга частина роману продовжує розповідь приблизно через тридцять років, коли Томпай вже судить його як головного судді округу Типрод у справах, що стоять перед ним. Його життя оточене таємницею та відчуженням, а діалоги виявляють роздуми, що передували його віку.

Цей аналіз підкреслює такі особливості: Іштван Сіладі формулює важливі питання у визначенні та судження гріха у відкритій, експериментальній формі роману, «Далеко за горизонтом». Це робиться, з одного боку, на історичній основі, спираючись на традиції випробувань на відьом. Думаючи про загальну людську перспективу, це постає як серйозна моральна дилема щодо того, чи є взагалі відьми. Про які передумови можна приймати судження? Хто має право судити про гріхи, які неможливо виявити на повній глибині? Матяш Томпай-Вайта запитує про межі людських знань, щоб ціною гіркого досвіду він міг щоразу отримувати від певного до невизначеного. Навіть у своїй пастці Томпай намагається зазирнути за секрети, розкрити причину забобонів, переконань, заклинань та вбивств. Інтерпретаційні горизонти захоплююче перетинаються в діалогах, які, на перший погляд, давно минули для сьогоднішньої людини.

Я вважаю, що, використовуючи відповідні уявлення про ксенологію, культу­ро­логію та літературознавство, дотримуючись критеріїв близького читання, нам вда­лося вивести на поверхню структурні проблеми та мотиви, які майже не вивчалися до цього часу, що може ще більше нюансувати претензії попереднього прийому.

Біографія автора

Василь Васильович ЧОРДАШ, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ.

PhD. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ., філологічний факультет, група угорського відділення, доцент, Україна

Посилання

Alexa Károly, 2003. Magyar történelem, magyar mitológia, A Hollóidőről és a Hollóidő ürügyén [Hungarian history, Hungarian mythology, About and on the pretext of Raven Time] In: Márkus Béla szerk. Tanulmányok Szilágyi Istvánról [Studies on István Szilágyi]. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 292–325. o. (In Hungarian)

Antal Balázs, 2020. A bíró könnyei [The judge's tears]. Helikon, 2020/14: 4–5. o. (In Hungarian)

Bahtyin Mihail, 2001. Dosztojevszkij poétikájának problémái [The problems of Dostoevsky's poetics]. Budapest: Gond–Cura – Osiris Kiadó. (In Hungarian)

Balázs Imre József, 2008. A történet egy guruló, vizes hógolyó (Balázs Imre József beszélgetése Szilágyi Istvánnal) [The story is a rolling, wet snowball (a conversation between Imre József Balázs and István Szilágyi)]. Hungaricum 2008/4: 14–19. o. (In Hungarian)

Codau Annamária, 2020. A mindent elnyelő nádas [The all-absorbing reeds], Könyvterasz [Book Terrace]. https://konyvterasz.hu/a-mindent-elnyelo-nadas/ (Accessed: 03 October 2022). (In Hungarian)

Csordás László, 2020. Horizontok metszéspontján [At the crossroads of horizons]. Szépirodalmi Figyelő [Literature Observer], 2020/3: 102–106. o. (In Hungarian)

Demény Péter, 2019. Életparton megülő horgászás [Live-aboard fishing]. Élet és Irodalom [Life and Literature], 2019. augusztus 2., https://www.es.hu/cikk/2019-08-02/demeny-peter/eletparton-megulo-horgaszas.html (Accessed: 03 October 2022) (In Hungarian)

Demény Péter, 2020. A bizonytalan tudás [The uncertain knowledge]. Élet és Irodalom [Life and Literature], 2020. október 30. https://www.es.hu/cikk/2020-10-30/demeny-peter/a-bizonytalan-tudas.html (Accessed: 03 October 2022) (In Hungarian)

Derrida, Jaques, 2014. Grammatológia [Grammatology]. Budapest: Typotex Kiadó. (In Hungarian)

Elek Tibor, 2003. A regényírás mint kísérletezés. Szilágyi Istvánnal Elek Tibor beszélget [Novel writing as experimentation. István Szilágyi in conversation with Tibor Elek]. Bárka [Ark], 2003/2: 87–93. o. (In Hungarian).

Falvai Mátyás, 2012. Szilágyi István: A regények valahogy kikényszerítették magukat [István Szilágyi: The novels somehow forced themselves]. Könyves Magazin [Book Magazine], 2012. július 23.

https://konyvesmagazin.hu/articles/show/szilagyi_istvan_a_regenyek_valahogy_kikenyszeritettek_magukat (Accessed: 03 October 2022, In Hungarian).

Förköli Gábor, 2021. A bőség zavara [The disorder of abundance]. Tiszatáj [Tisza Landscape], 2021/1: 86-88. o. (In Hungarian).

Gróh Gáspár, 2018. Külön világot járok, interjú Szilágyi Istvánnal [I walk a different world, interview with István Szilágyi]. Magyar Szemle [Hungarian Review], 2018/9-10. http://www.magyarszemle.hu/cikk/20181019_kulon_vilagot_jarok (Accessed: 03 October 2022, In Hungarian).

Gróh Gáspár, 2020a. A titok poétikája és metafizikája, Szilágyi István: Messze túl a láthatáron (1. rész) [The Poetics and Metaphysics of Mystery, István Szilágyi: Far Beyond the Horizon, Part 1]. Kortárs [Contemporary], 2020/9: 61–68. o. (In Hungarian).

Gróh Gáspár, 2020b. A titok poétikája és metafizikája, Szilágyi István: Messze túl a láthatáron (2. rész) [The Poetics and Metaphysics of Mystery, István Szilágyi: Far Beyond the Horizon, Part 2]. Kortárs [Contemporary], 2020/10: 57–63. o. (In Hungarian)

Hernády Judit, 2021. A beláthatatlan mélységek vonzása [The lure of the unseen depths]. Pannon Tükör [Pannonia Mirror], 2021/1: 74–77. o. (In Hungarian).

Józsa Márta, 2020. Kuruc kori énidő [Self-time in the Kuruc era]. Magyar Narancs [Hungarian Orange] 2020.12.02.

https://www.mmakiado.hu/upload/userfiles/1/recenziok/kiadvanyokrol/Szilágyi%3A%20Messze%20túl%20a%20láthatáron/szilagyi_kuruc_kori_enido_magyarnarancs20201203.pdf (Accessed: 03 October 2022, In Hungarian).

Kolozsi Orsolya, 2021. Az értelem fénye és a világ sötét sarkai [The light of reason and the dark corners of the world]. Bárka [Ark], 2021/1: 116–118. o. (In Hungarian).

Kristeva, Julia, 2010. Önmaga tükrében idegenként [A stranger in the mirror of himself]. Budapest: Napkút. (In Hungarian)

Márkus Béla, 2018. Szilágyi István [Istvan Szilagyi]. Budapest: MMA. (In Hungarian)

Márkus Béla, 2020. „borongós helyben tapodás” [„clomping in a gloomy place”], Helikon [Helicon], 2020/14: 6–9. o. (In Hungarian)

Maszárovics Ágnes, 2008. A hiábavalóság krónikása (Álom és példázat Szilágyi István A hóhér könnyei című regényében) [The chronicler of futility (Dream and parable in István Szilágyi's novel The Executioner's Tears)]. Studia Litteraria XLVI., 2008. http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/99494/1/studia046.pdf (Accessed: 03 October 2022) (In Hungarian)

Nagy Imre, 2021. Egy veteránolvasó feljegyzéseiből [From the notes of a veteran reader]. jelenkor.net. http://www.jelenkor.net/visszhang/2050/egy-veteranolvaso-feljegyzeseibol (Accessed: 03 October 2022) (In Hungarian)

Papp Attila Zsolt, 2013. „Én szabad vagyok” Papp Attila Zsolt beszélgetése a 75 éves Szilágyi Istvánnal ["I am free" A conversation between Zsolt Attila Papp and 75–year-old István Szilágyi]. Helikon [Helicon], 2013/19: 2–4. o. (In Hungarian)

Szilágyi István, 1977. Hadban [In The Army]. Alföld [Lowland], 1977/7: 5–12. o. (In Hungarian).

Szilágyi István, 1980. A hóhér könnyei [Tears of the executioner]. Utunk Évkönyv ’80 [Our Journey Yearbook '80], 233–281. o. (In Hungarian).

Szilágyi István, 1982a. A hóhér könnyei [Tears of the executioner]. Alföld [Lowland], 1982/3: 7–30. o. (In Hungarian).

Szilágyi István, 1982b. A hóhér könnyei [Tears of the executioner]. Alföld [Lowland], 1982/4: 27–46. o. (In Hungarian).

Szilágyi István, 2020a. A láp (Részlet egy készülő regényből) [The Swamp (Part of a novel in progress)]. Helikon [Helicon], 2020/1, https://www.helikon.ro/a-lap-reszlet-egy-keszulo-regenybol/ (Accessed: 03 October 2022, In Hungarian).

Szilágyi István, 2020b. Messze túl a láthatáron [Far Over the Horizon]. Budapest: Magyar Művészeti Akadémia (In Hungarian).

Taxner-Tóth Ernő, 2021. Szilágyi István regényvilága a láthatáron innen és messze túlról [István Szilágyi's fiction from here and far beyond the horizon]. Hitel [Credit], 2021/1: 106–125. o. (In Hungarian).

Zs.[izsmann] E.[rika], 2020. Harminc éves szellemi műhely: a Helikon folyóiratot ünnepelték Kolozsváron [Thirty years of intellectual workshop: the Helikon journal celebrated in Kolozsvár]. https://maszol.ro/kultura/121651-harminc-eves-szellemi-m-hely-a-helikon-folyoiratot-unnepeltek-kolozsvaron (Accessed: 03 October 2022, In Hungarian).

Downloads

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Дослідження