Різноманітність угорської мови в Словаччині як фактор ідентичності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-2-9-31

Ключові слова:

мовне розмаїття, стандарт, угорська меншина в Словаччині

Анотація

Метою нашого дослідження було вивчення елементів угорської ідентичності в Словаччині, зокрема її зв'язку з угорським мовним розмаїттям у Словаччині. Негативне сприйняття мовних різновидів (зокрема, відображене у шкільних підручниках), мінімальні знання про мовні варіанти, представлені в освіті, очікування використовувати стандартний варіант угорської мови можуть відштовхнути носіїв від варіантів власної мови. І, навпаки, прийняття мовного розмаїття може сприяти виживанню та збереженню національної/мовної меншини. Зазначено, що результати дослідження свідчать про те, що група носіїв угорської мови в Словаччині має сильне почуття угорської ідентичності, тому немає суттєвої різниці між ідентичністю студентів, які навчаються угорською, угорською та словацькою або тільки словацькою мовами, і респондентами, різними за віком та освітою. Використання цього варіанту мови не відокремлює угорців, які живуть за кордоном, від угорців, які проживають в Угорщині, a, навпаки, регіональний варіант мови може сприяти розвиткові угорської ідентичності та унікальності угорської меншини в Словаччині, а також певному ступеню єдності.

Біографії авторів

Ільдіко Ванчо, Університету Нітри

доктор габілітований, доктор філософії, факультет центральноєвропейських досліджень Університету Нітри

Іштван Козмач, Університету Нітри

доктор габілітований, доктор філософії, факультет центральноєвропейських досліджень Університету Нітри, доцент

Посилання

Árvay Anett, 2015. Az interkulturális pragmatika szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásában. [The role of intercultural pragmatics in teaching Hungarian as a foreign language] In: Bódog, Alexa – Csatár, Péter – Németh, T Enikő – Vecsey, Zoltán (szerk.) Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. [Use and effect: recent results in Hungarian pragmatics research.] Budapest, Magyarország : Loisir Kiadó. 187–222.

https://www.academia.edu/33060350/AZ_INTERKULTUR%C3%81LIS_PRAGMATIKA_SZEREPE_A_MAGYAR_MINT_IDEGEN_NYELV_OKTAT%C3%81S%C3%81BAN?email_work_card=title (2023. 11. 05.) (In Hungarian).

Babbie, Earl, 2000. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. [The Practice of Social Research] Balassi Kiadó, Budapest. (In Hungarian).

Balázs Géza, 2023. Trianoni kérdés: Hány magyar nyelv van valójában? [Trianon question: how many Hungarian languages are there?] Magyar Nemzet, 2023. 06. 04.https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/06/trianoni-kerdes-hany-magyar-nyelv-van-valojaban (2023. 11. 05.) (In Hungarian).

Barna Gábor, 2011. Népi kultúra – nemzeti kultúra – nemzeti identitás. A népi kultúra szerepe a nemzeti kultúra és a magyar identitás megszerkesztésében. [Folk culture - national culture - national identity. The role of folk culture in the construction of national culture and Hungarian identity] In: Jankovics József – Nyerges Judit (szerk.): Kultúra, nemzet, identitás. [Culture, nation, identity] Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. (In Hungarian).

Földes Csaba, 2007. Interkulturális nyelvészet: problémavázlat. [Intercultural linguistics: problem statement] Magyar Nyelv [Hungarian Language]103/1: 16–38. (In Hungarian).

Illés Dániel–Vančo Ildikó, megj. alatt. A szlovákiai magyar regionális nyelvváltozatok használatával kapcsolatos vélekedések a szlovákiai magyar középiskolás diákok körében. [Perceptions about the use of Hungarian regional language varieties in Slovakia among Hungarian secondary school students in Slovakia] In: A múltban gyökerező identitás jelene és jövője nemzetközi konferencia tanulmánykötete. [The present and the future of identity rooted in the past is the proceedings of an international conference.]

Joseph, John E., 2004: Language and identity: national, ethnic, religious. New York: Palgrave Macmillan. (In Hungarian).

Kecskes, Istvan, 2010.The paradox of communication, Socio-cognitive approach to pragmatics. Pragmatics & Society 1/1: 50–73 (In Hungarian).

Kecskes, Istvan, 2011. Intercultural pragmatics. In Dawn Archer – Peter Grundy (szerk.) Pragmatics Reader. London, Routledge. 371-387. (In English).

Kecskes, Istvan, 2014. Intercultural Pragmatics. Oxford, Oxford University Press.

Kozmács István–Vančo Ildikó (szerk.), 2015. Nyelvtanulás–nyelvtanítás. [Language learning–language teaching] Nitra: UKF. (In Hungarian).

Lanstyák István, 2011. A magyar nyelv szlovákiai változatainak jellemzői. [Characteristics of the Hungarian language in Slovakia]. In: Szabómihály Gizella–Lanstyák István (szerk.), Magyarok Szlovákiában, VII. [Hungarians in Slovakia, vol. 7.]. 55–83. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja. (In Hungarian).

Misad Katalin, (2011): Az anyanyelvi nevelés problémái a szlovákiai magyar tannyelvű oktatási intézményekben [Issues of mother tongue education in educational institutions using Hungarian as a language of instruction]. In: Szabómihály, Gizella– Lanstyák, István (szerk.) Magyarok Szlovákiában, VII [Hungarians in Slovakia, vol. 7]. Somorja. Fórum Kisebbségkutató Intézet. (In Hungarian).

Simon Attila, 2014. Magyar idők a felvidéken 1938–1945. Az első bécsi döntés és következményei. [Hungarian times in the Felvodék 1938-1945. The first Vienna decision and its consequences]. Jaffa Kereskedelmi és Kiadó Kft. Budapest. 97–111. (In Hungarian).

Szabómihály Gizella–Lanstyák István, 2011. Nyelvi változók a magyar nyelv szlovákiai változataiban [Linguistic variables in the Slovakian varieties of the Hungarian language]. In: Szabómihály Gizella–Lanstyák István (szerk.), Magyarok Szlovákiában, VII. [Hungarians in Slovakia, vol. 7]. 55–83. 125–133. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja. (In Hungarian).

Szabó Gilinger Eszter–Kontra Miklós, 2011. Gomolfelhő és ánticiklon [Dust cloud and anticyclone]. In A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére [Under the mountains Csitár. Writings in honour of Anna Sándor]. Nyitra, Arany A. László Polgári Tár¬sulás–Konstantin Filozófus Egyetem Köz¬ép-európai Tanulmányok Kara. p. 207-2013. (In Hungarian).

Tajfel, Henri–Turner, John C., 1986. The social identity theory of integroup behaviour. In Worschel, Stephen–Austin, William G. (eds.) Psychology of intergroup relations. Chicago: Nelson-Hall, 7–24. (In Hungarian).

Vančo Ildikó, 2014a. A szlovákiai magyar nyelvtantanítás kihívásai [The challenges of teaching grammar of Hungarian in Slovakia]. In: A kisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején [The challenges of grammar teaching of minority Hungarian language at the beginning of the 21st century]. Nitra: UKF. p. 13–16. (In Hungarian).

Vančo Ildikó, 2014b. A magyar nyelvtan oktatásának tantervi követelményrendszere Szlovákiában. In A kisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején [The challenges of grammar teaching of minority Hungarian language at the beginning of the 21st century]. Nitra: UKF. p. 77–98. (In Hungarian).

Vančo, Ildikó, 2020a. Investigating the Slovakia Hungarian variety as a factor of identity formation. In: Ildikó Vančo–Rudolf Muhr–István Kozmács–Máté Huber (eds.) Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Berlin: Peter Lang. p. 49-65.

Vančo, Ildikó, 2020. The "we" vs. "they" distinction in Slovakia Hungarians' discourse. In Hungarian Studies, 34/1. p. 73–84. (In Hungarian).

URL1: Balázs Géza, 2011. Miért van szükség magyar nyelvstratégiára? [Why is a Hungarian language strategy needed?] e-NYELVMAGAZIN.HU 2011/4. https://e-nyelvmagazin.hu/2011/12/05/miert-van-szukseg-magyar-nyelvstrategiara-2/ (2023. 11. 05.) (In Hungarian).

URL2: Balázs Géza, 2022. A magyar nyelvfelségjoga [The right of Hungarian linguistic sovereignty]. Kommentár. Közéleti és kulturális folyóirat [Comment. Public and cultural journal] 2022/2. http://www.kommentar.info.hu/¬cikk/2022/2/a-magyar-nyelv-felsegjoga (2023. 11. 05.) (In Hungarian).

URL3: Lanstyák István é.n. A szlovákiai magyarok kétnyelvűségének tanulságai. Beszélgetés Lanstyák Istvánnal régiónk sajátos nyelvi jelenségéről [Lessons from the bilingualism of Hungarians in Slovakia. A discussion with István Lanstyák on the specific linguistic phenomenon of our region.]. https://netpansip.hhrf.org/-ungparty/docu/interju/lanstyak.php (2023. 11. 06.) (In Hungarian).

Downloads

Опубліковано

2023-12-16

Номер

Розділ

Дослідження