Дослідження українських лексичних запозичень у мововживанні угорських учнів, які навчаються у класах з укаїнською мовою навчання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-2-49-62

Ключові слова:

наслідки білінгвізму, запозичення з ук раїнської мови, перемикання кодів, угорськомовні учні, заклади середьної освіти з українською мовою навчання, анкетне опитування

Анотація

Угорська громада на Закарпатті є національною меншиною. Тому для тих, хто живе в цій громаді, важливим є можливість користуватися рідною мовою, зміцнюючи свою національну ідентичність. Зазначено, що учні, які у процесі спілкування використовують обидві мови одночасно, часто вживають запозичені з української мови лексеми, у їхньому мовленні можна простежити перемикання і змішування кодів. Для дітей, рідною мовою яких є угорська, але навчаються в школах з нерідною мовою навчання, притаманно вживання нестандартного варіанта угорської мови. А діти, які навчаються у школах з рідною угорською мовою навчання, частіше вживають стандартний варіант угорської мови.

Мета нашого дослідження – вивчення особливостей мововживання угорських учнів, які навчаються в класах з українською мовою навчання. До наших завдань належить виявлення того, якою мірою впливають українська й російська мови на мововживання учнів. Окрім цього виявлено частоту перемикання кодів і вживання східнослов’янізмів.

Аналіз опитування показав, що більшість школярів, які навчаються в закладах сердньої освіти з українською мовою навчання, використовують більше лексичних запозичень зі східнослов’янських мов, аніж ті, які навчаються в закладах освіти з угорською мовою навчання.

Біографія автора

Ангела Петрушка, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II

магістрантка другого курсу (ОП «Мова і література (угорська)») Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ

Посилання

Beregszászi Anikó–Csernicskó István, 2004. Az anyanyelvet nem megőrizni, hanem használni kell! A Regionális vagy Kisebbségi nyelvek Európai Chartája és a kárpátaljai magyarság. [The mother tongue should not be preserved, but used! The European Charter for Regional or Minority Languages and the Hungarian community in Transcarpathia]. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, [...how much is a word worth here? Writings on the language use of the Transcarpathian Hungarians]. Ungvár:PoliPrint. 24–34. (In Hungarian).

Csernicskó István, 2003. A kódváltás. [The code switching]. In: Csernicskó István szerk. 2003: A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. [The way of our word. Introduction to the use of the Transcarpathian Hungarian language].Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola.120–125 (In Hungarian).

Csernicskó István–Göncz Lajos, 2009. Tannyelvválasztás a kisebbségi régiókban: Útmutató kárpátaljai magyar szülőknek és pedagógusoknak. [Language choice in minority regions: a guide for Transcarpathian Hungarian parents and teachers]. Kiadta a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala, 2009. január (In Hungarian).

Gazdag Vilmos, 2011. Az ukrán tannyelvű iskolák magyar tanulóinak nyelvhasználata, különös tekintettel a keleti szláv kölcsönszavak fokozott használatára. [The language use of Hungarian students in Ukrainian-medium schools, with a special focus on the increased use of Eastern Slavic loanwords]. In. Hires- László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita szerk., Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. [Language myths, ideologies, language policy and linguistic human rights in Central Europe in theory and practice]. Tinta Könyvkiadó, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. Budapest-Beregszász. 375–376. (In Hungarian).

Márku Anita, 2013. „Po Zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. [„Po Zakarpatski” Bilingualism, bilingual influences and bilingual communication strategies in the Hungarian community of Transcarpathia]. Ungvár: „Líra” Poligráfcentrum. (In Hungarian).

Séra Magdolna, 2009. Az iskolai tannyelvválasztás szerepe a kárpátaljai magyar kisebbség jövője és társadalmi mobilitása szempontjából. [The role of school language choice for the future and social mobility of the Hungarian minority in Transcarpathia]. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Sectio Linguist In: Kötél Emőke–Szarka László szerk. Határhelyzetek II. Kultúra–Oktatás–Nyelv–Politika. [Border situations II. Culture–Education–Language–Politics]. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. 241–268. (In Hungarian).

Downloads

Опубліковано

2023-12-16

Номер

Розділ

Дослідження