Австрійська мовна політика щодо права на освіту рідною мовою

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-2-120-132

Ключові слова:

мовна політика, мовна політика в сфері освіти, нацменшини, права нацменшин, права нацменшин в Австрії, австрійська мовна політика

Анотація

Дослідження зосереджено на найважливіших питаннях мовної політики і законодавстві Австрії, які стосуються німецької мови як державної, та мов нацменшин. Конституція Австрії містить найважливіші положення щодо захисту німецької мови та мов нацменшин. Перші три статті Конституції Австрії є законодавчими актами, які мають вирішальне значення з точки зору захисту державної мови та мов нацменшин. Конституція Австрії передбачає захист і збереження етнічних спільнот. Далі в роботі досліджуються основні організації та адміністративні органи, які є відповідальними за розвиток сучасної австрійської мовної політики. В Австрії система захисту та підтримки мов нацменшин, як правило, добре розвинена. Австрія є активним учасником європейських програм, спрямованих на захист нацменшин. Ратифікація Європейської хартії регіональних мов і мов нацменшин є критичним кроком до інтеграції Європейського Союзу. Австрія підписала Хартію в 1992 році і ратифікувала її в 2001 році. В Австрії є шість визнаних корінних нацменшин: словенці, хорвати, угорці, чехи, словаки та роми. У 2023 році Австрія опублікувала свій п’ятий звіт про оцінку. Дослідник розглянув цей звіт за допомогою критичного дискурсивного аналізу. Виходячи зі зібраних фактів, Австрія є тою країною, з якої варто приклад щодо захисту та збереження нацменшин, однак у кількох сферах потрібні зміни.

Біографія автора

Гергель Гладоник, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II

аспірант Університету Паннон; викладач кафедри філології, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

Посилання

Csernicskó, István - Márku, Anita, 2020. Minority language rights in Ukraine from the point of view of application of the European Charter for Regional or Minority Languages. Alkalmazott Nyelvtudomány, XX. évfolyam, 2020/2. szám doi:http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2020.2.002

De Varennes, Fernand - Kuzborska, Elżbieta, 2019. Minority Language Rights and Standards: Definitions and Applications at the Supranational Level. In: Hogan-Brun, O’Rourke, Bernadette (eds.) The Palgrave Handbook of Minority Languages and Communities. London: Palgrave Macmillan. 21–72.

Fiala-Butora, János, 2018. Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Language Charter: Unified Standard or Divergence? Hungarian Journal of Minority Studies Vol. II, 7–21.

Fiala-Butora, János, 2017. A Kisebbségvédelmi keretegyezmény és a Nyelvi Charta végrehajtása – egységes standard vagy szétfejlődés? Kisebbségi Szemle, 2 (3). 57–69.

Roter, Petra. - Busch, Brigitta, 2018. Language Rights in the Work of the Advisory Committee. In: Iryna Ulasiuk - Laurenţiu Hadîrcă - William Romans (eds.), Language Policy and Conflict Prevention. Leiden and Boston: Brill Nijhoff. 155–181.

Schoonheim, Tanneke - Van Hoorde, Johan, 2019. Language variation. A factor of increasing complexity and a challenge for language policy within Europe. Contributions to the EFNIL Conference 2018 in Amsterdam. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences.

Skutnabb-Kangas, Tove - Phillipson, Robert, 2016. Introduction to Volume II. In Skutnabb-Kangas, Tove– Robert Phillipson (eds). Language Rights. Vol. 2. New York: Routledge

Downloads

Опубліковано

2023-12-16

Номер

Розділ

Дослідження