Як діахронічний аналіз мовного ландшафту можна використовувати в діалектології (на прикладі Закарпатської області)?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-1-126-138

Ключові слова:

мовний ландшафт, діахронічний аналіз, діалект, українська мова, Закарпаття

Анотація

Ця стаття зроблена в рамках діахронічного аналізу мовного ландшафту Закарпатської області України. Історичний підхід вже не є новим методом в цій сфері досліджень, але фактично вперше тут застосовується саме в діалектологічних цілях. Основна мета даної роботи – довести, що праці з вивчення мовного ландшафту можуть буть корисними в значно ширшому колі лінгвістичних (і не тільки) дисциплін, зокрема в діалектології. Для цього були проаналізовані два типи даних. До першого слід віднести словники і письмові пам’ятки, написані місцевим варіантом української мови у різні історичні періоди, починаючи з XVI ст. і закінчуючи сьогоденням, тобто незалежною Україною. До другого входять вуличні написи сучасних закарпатських міст, де так чи інакше використовується діалект. Поєднавши ці два типи даних, є можливість прослідкувати: 1) з якого часу діалектизми, що маємо зараз на вулицях, починають фіксуватися в історичних матеріалах; 2) які діалектні елементи збереглися до наших днів і продовжують активно вживатися місцевим населенням. Це важливо, оскільки саме існування закарпатських слів на вуличних написах вже автоматично свідчить про їхнє реальне використання в регіоні. Жодна людина, жодне приватне підприємство не буде писати щось незрозуміле для місцевих, бо від того залежить їхній прибуток. Таким чином, мовний ландшафт сучасних вулиць дає змогу провести максимально об’єктивний аналіз діалектизмів Закарпатської області, а діахронічний підхід дозволяє підкріпити цей матеріал даними з історичних пам’яток. Окрім того, роз’яснимо, чому подібні написи дедалі активніше з’являються на закарпатських вулицях та як це пов’язано з явищем мовної комодифікації, тобто з процесом перетворення мови (або ж, в нашому випадку, діалекту) на товар. Також розглянемо цікаві приклади з використанням місцевої говірки та пояснимо, в чому полягає різниця між безпосередньо іншомовними словами й транслітерованими латинкою закарпатськими діалектними елементами, які були запозичені з угорської чи інших мов. Текст супроводжується фотографіями, зробленими автором цієї статті під час власних поїздок на Закарпаття у 2019-2021 рр.

Біографія автора

Володимир Шилов, Сегедський університет

PhD студент. Сегедський університет (Угорщина), Докторська школа з лінгвістики

Посилання

Beley, Les’ 2012. Movnyy landshaft Zakarpats’koyi oblasti Ukrayiny pochatku XXI st. [Linguistic landscape of the Transcarpathian region of Ukraine at the beginning of the XXI century]. Dysertatsiya kand. filol. nauk: Nats. akad. nauk Ukrayiny, In-t movoznavstva im. O. O. Potebni NAN Ukrayiny (In Ukrainian).

Berehsasi, Aniko – Chernychko, Stepan 2020. Hroshi ta (movna) polityka. Vizual’na konstruktsiya movnoyi polityky na banknotakh na terytoriyi suchasnoho Zakarpattya [Money and (language) politics. Visual construction of language policy on banknotes in the territory of modern Transcarpathia]. Termini Egyesület, Törökbálint (In Ukrainian).

Verkhrats’kyy, Ivan 1899. Znadoby do piznannya uhors’ko-rus’kykh hovoriv. Ch. I: Hovory z naholosom dvyzhymym [Needs for learning Hungarian-Russian dialects. Part I: Dialects with a moving accent]. L’viv (In Ukrainian).

Verkhrats’kyy, Ivan 1901. Znadoby do piznannya uhors’ko-rus’kykh hovoriv. Ch. II: Hovory z naholosom stalym [Needs for learning Hungarian-Russian dialects. Part II: Dialects with a steady accent]. L’viv (In Ukrainian).

Hiresh-Laslov, Korneliya 2015. Rol’ movy u vynyknenni etnichnykh kordoniv u misti Berehovo [The role of language in the emergence of ethnic boundaries in the city of Berehovo]. Filolohichnyy chasopys [Philological journal] 1, s. 13-20 (In Ukrainian).

Hiresh-Laslov, Korneliya – Chernychko, Stepan 2018. Movna polityka u fotohrafiyakh: Vid Avstro-uhors’koyi Monarkhiyi do rozpadu SRSR. Zakarpattya [Language policy in photographs: From the Austro-Hungarian Monarchy to the collapse of the USSR. Transcarpathia]. Berehovo: Zakarpats’kyy uhors’kyy instytut im. Ferentsa Rakotsi II, Naukovo-doslidnyy tsentr im. Antoniya Hodynky (In Ukrainian).

Hnatyuk, Volodymyr 1898. Etnografichni materyyaly z Uhors’koyi Rusy. T. II: kazky, bayky, opovidanya pro istorychni osoby, anekdoty [Ethnographic materials from Hungarian Rus'. Volume II: fairy tales, fables, stories about historical figures, anecdotes]. L’viv (In Ukrainian).

Hnatyuk, Volodymyr 1909. Etnografichni materyyaly z Uhors’koyi Rusy. T. IV: kazky, lyegendy, novelyi, istorychni spomyny z Banatu [Ethnographic materials from Hungarian Rus'. Volume IV: fairy tales, legends, short stories, historical memories from Banat]. L’viv (In Ukrainian).

Hodynka, Antoniy 1922. Rusyns’ko-madyars’kyy slovar’ hlaholuv [Rusyn-Hungarian dictionary of verbs]. Uzhhorod (In Ukrainian).

Dzendzelivs’kyy, Yosyp 1966. Izohlosy uhors’kykh leksychnykh nasharuvan’ v ukrayins’kykh hovorakh Zakarpats’koyi oblasti URSR [Isoglosses of Hungarian lexical layers in the Ukrainian dialects of the Transcarpathian region of the Ukrainian SSR]. Ukrayins’ka linhvistychna heohrafiya [Ukrainian linguistic geography], s. 45-75 (In Ukrainian).

Dezhe, Laslo 1985. Ukrainskaya leksika ser. XVI veka: Nyagovskiye Poucheniya (slovar’ i analiz) [Ukrainian vocabulary of the middle of the 16th century: Nyagovsky Teachings (dictionary and analysis)]. Debrecen (In Russian).

Dezhe, Laslo 1996. Delovaya pis’mennost’ rusinov v XVII-XVIII vekakh. Slovar’, analiz, teksty [Rusyn business writing in the 17th-18th centuries. Dictionary, analysis, texts]. Nyíregyháza (In Russian).

Kapral’, Mykhayl 2017. Rusyns’kyy ortografichnyy slovar’ (z gramatychnyma tablamy) [Ruthenian orthographic dictionary (with grammar tables)]. Budapest: Örökségünk Könyvkiadó Kft (In Ukrainian).

Lizanets, Petr 1976. Vengersko-ukrainskiye mezhyazykovyye svyazi. Vengerskiye zaimstvovaniya v ukrainskikh govorakh Zakarpat’ya [Hungarian-Ukrainian interlingual relations. Hungarian borrowings in Ukrainian dialects of Transcarpathia]. Budapest: Akadémiai Kiadó (In Russian).

Lyzanets’, Petro 1976. Atlas leksychnykh madyaryzmiv ta yikh vidpovidnykiv v ukrayins’kykh hovorakh Zakarpats’koyi oblasti URSR. Ch. III [Atlas of lexical Ungarisms and their counterparts in the Ukrainian dialects of the Transcarpathian region of the Ukrainian SSR. Part III]. Uzhhorod (In Ukrainian).

Mokan’, Shandor 1977. Leksicheskiye ungarizmy v maramoroshskikh ukrainskikh govorakh [Lexical Ungarisms in Maramorosh Ukrainian Dialects]. Voprosy finno-ugorskoy filologii [Issues of Finno-Ugric Philology] 3, s. 100-124 (In Russian).

Pavlenko, Aneta 2017. Yazykovyye landshafty i drugiye sotsiolingvisticheskiye metody issledovaniya russkogo yazyka za rubezhom [Linguistic landscapes and other sociolinguistic methods of studying the Russian language abroad]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Lingvistika [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Linguistics], 21(3), s. 493—514 (In Russian).

Paladi, Angela 2014. Yazyki mezhetnicheskoy kommunikatsii v zakarpatskom Solotvine v XX-om veke: vengerskiy, russkiy, ukrainskiy? [Languages of interethnic communication in Transcarpathian Solotvyno in the 20th century: Hungarian, Russian, Ukrainian?]. In: Baran’ Yelyzaveta, Chernychko Stepan. Ukrayins’ko-uhors’ki mizhmovni kontakty: mynule i suchasnist’ [Ukrainian-Hungarian interlanguage contacts: past and present]. Uzhhorod: Vydavnytstvo V. Padyaka, s. 227-245 (In Russian).

Pilipenko, Gleb 2014. Vtoroyazychnaya rech’ zakarpatskikh vengrov: sotsiolingvisticheskiy i strukturnyy aspect [The Second Language Speech of the Transcarpathian Hungarians: Sociolinguistic and Structural Aspects]. In: Baran’ Yelyzaveta, Chernychko Stepan. Ukrayins’ko-uhors’ki mizhmovni kontakty: mynule i suchasnist’ [Ukrainian-Hungarian interlanguage contacts: past and present]. Uzhhorod: Vydavnytstvo V. Padyaka, s. 246-265 (In Russian).

Chernychko, Stepan 2014. Movna polityka i movnyy landshaft suchasnoho Zakarpattya v istorychnomu plani (1900-1944 rr.) [Language policy and linguistic landscape of modern Transcarpathia in historical terms (1900-1944)]. In: Baran’ Yelyzaveta, Chernychko Stepan. Ukrayins’ko-uhors’ki mizhmovni kontakty: mynule i suchasnist’ [Ukrainian-Hungarian interlanguage contacts: past and present]. Uzhhorod: Vydavnytstvo V. Padyaka, s. 48-66 (In Ukrainian).

Chernychko, Stepan 2019. Rol’ hromads’kykh aktyvistiv u formuvanni movnoho landshaftu ta movnoyi polityky [The role of public activists in shaping the linguistic landscape and language policy]. In: Csernicskó István, Márku Anita. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V [From the linguistics workshops. Studies from the researches of the Antal Hodinka Linguistic Research Center V]. Ungvár: Autdor-Shark, s. 125-134 (In Ukrainian).

Chopey, Laslov 1883. Rus’ko-madyars’kyy slovar’ [Rusyn-Hungarian dictionary]. Budapesht (In Ukrainian).

Bonkáló, Sándor 1910. A rahói kisorosz nyelvjárás leíró hangtana [Descriptive phonetics of the Little Russian dialect of Rakhiv]. Gyöngyös (In Hungarian).

Bonkáló, Alexander 1921. Die ungarländischen Ruthenen [The Hungarian Ruthenians]. Berlin und Leipzig (In German).

Csernicskó, István – Beregszászi, Anikó 2019. Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy, 18(2), 269-293.

Csopey, László 1881. Magyar szók a rutén nyelvben [Hungarian words in the Ruthenian language]. Nyelvtudományi Közlemények XVI [Linguistics Bulletins XVI], 270-294 (In Hungarian).

Hires-László, Kornélia 2019. Linguistic landscapes in a Western Ukrainian town. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 10(1), 87-111.

Karmacsi, Zoltán 2019. Linguistic Landscape of Transcarpathia’s Tourism. In: Csernicskó István, Márku Anita. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V [From the linguistics workshops. Studies from the researches of the Antal Hodinka Linguistic Research Center V]. Ungvár: Autdor-Shark, 101-124.

Landry, Rodrigue – Bourhis, Richard Y. 1997. Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), 23–49.

Máthé, Kálmán – Volossynovich, Dezső 1940. Magyar-ruszin nyelvkönyv és kisszótár [Hungarian-Rusyn language book and small dictionary]. Budapest (In Hungarian).

Pavlenko, Aneta 2010. Linguistic landscape of Kyiv, Ukraine: A diachronic study. In: Shohamy, E. et al. (Eds.) Linguistic landscape in the city. Bristol, UK: Multilingual Matters, 133-150.

URL1: https://shorturl.at/wyRU0 (Accessed: 17-04-2023).

Downloads

Опубліковано

2023-07-23

Номер

Розділ

Дослідження