Екзистенційна сутність роману Мирослава Дочинця «Бранець Чорного лісу»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-2-151-165

Ключові слова:

пригодницький роман, роман-притча, роман виховання, екзистенціалізм, трансценденталізм, метафора, образи-символи, образи-архетипи

Анотація

У статті досліджено екзистенційну сутність роману «Бранець Чорного лісу» (версії роману «Вічник» для юнацтва) сучасного закарпатського письменника, лауреата Шевченківської премії Мирослава Дочинця. Проаналізовано жанрову, сюжетно-композиційну та мовно-стильові особливості тексту. Визначено, що за жанром – це синтез пригодницького роману, роману виховання і роману-притчі: пригодницьку лінію становить зовнішня, подієва лінія сюжету – народження героя на Срібній землі, на Закарпатті, його участь у боротьбі краю за свою незалежність; виживання у диких нетрях Карпат, мандри Румунією, заслання в Сибір, на Колиму, подорож до Греції, на острів Крит, на гору Афон, тайгові промисли на Владивостоці, висаджування садів у Колхіді і, зрештою, повернення до рідного краю; внутрішня, ідейно-домінантна лінія розкрита як на рівні метафоричності мови, так і в окремих філософських відступах, виділених у тексті автором курсивом. Оповідь ведеться у формі життєпису-сповіді, а сам герой є речником екзистенційних істин.

Здійснено інтерпретацію морально-етичної проблематики, яка є ключовою в романі; акцентовано на основних екзистенційних питаннях, висвітлених у романі, – долі людини у абсурдному, байдужому, часто ворожому світі; її вибір у кризових життєвих ситуаціях, які нерідко зумовлені політичними подіями; стоїцизмі, відповідальності та «самособоюнаповнюваності»; гуманності та альтруїзмі; сродної праці та єдності з природою; необхідності постійного самовдосконалення, яке можливе завдяки навчанню та праці.

У ході дослідження встановлено близькість авторського світогляду до філософії екзистенціалізму, стоїцизму та трансценденталізму.

Ключовими ідеями роману є утвердження життєствердної філософії людського буття, яке має базуватися на християнських та загальнолюдських цінностях. Ще однією засадничою істиною творчості Мирослава Дочинця є почуття цілісності зі своїм краєм, рідною землею та її традиціями. Використання закарпатських діалектизмів, екзотизмів, етнографічних замальовок, історичних фактів є не просто даниною моді в літературі, а внутрішньою необхідністю, можливістю правдиво будувати свій художній світ, вкорінюючи його у землю, де народився, й піднімаючи до вищих щаблів усвідомлення себе і світу в безперервному русі історії. Призначення ж митця – поділитися Божим одкровенням, яке пізнало його серце; прославити свій рідний край, який дарував йому душу; повести читача до світла, вказавши йому основні шляхи духовного та інтелектуального зростання.

Біографії авторів

Тетяна Чонка, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ.

Аніко Берегсасі, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II

доктор габілітований, професор кафедри філології Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ

Посилання

Вергелес Тетяна, 2012. Мирослав Дочинець: Я – зачарована людина, що сумує за недосяжним [I am an enchanted person who longs for the unattainable ] https://zakarpattya.net.ua/News/93380-Myroslav-Dochyn¬ets-IA-%E2%80%93-zacharovana-liudyna-shcho-sumuie-za-nedosiazhnym / (Accessed: 11-10-2021). (in Ukrainian)

Дочинець Мирослав 2012a. Бранець Чорного лісу [Чорного лісу]. Львів: Апріорі. (in Ukrainian)

Дочинець Мирослав, 2012б. «У справжній літературі мало літератури»[ There is little real literature] / М. Дочинець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mukachevo.net/ua/news/view/54066 (Accessed: 11-10-2021). (in Ukrainian)

Дочинець Мирослав, 2019. Вічник . https://ukrainianpeople.us/ вічник-мирослав-дочинець/(Accessed: 10-10-2021). (in Ukrainian)

Іщенко О. А., 2020. Проза Мирослава Дочинця: проблематика і поетика [Daughter: Problems and Poetry]. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2020. https:/¬/chtyvo.org.ua/authors/¬Ischenko_Olena/-Proza_Myroslava_Dochyntsia_¬problematyka_i_poetyka/ (in Ukrainian)

Downloads

Опубліковано

2023-12-16

Номер

Розділ

Дослідження